BESLUITENLIJST - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 24 november 2023

 

Fysiek

Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

 

De zoneraad keurt de notulen van de openbare zitting van de zoneraad van 10 november 2023 goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

2 Financiën - Begroting 2024 - besluitvormend

 

Goedkeuring Begroting 2024.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

3 Patrimonium - Ondersteuning IGEAN in project 'raming werken in de kazernes van Brandweer Zone Rand'

 

Goedkeuring project raming werken door IGEAN dienstverlening.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

4 Overheidsopdrachten - Ontwerp nieuw zonaal kantoor - project #RANDBouwt2027 - Goedkeuring selectieleidraad en gunningswijze

 

Goedkeuring selectieleidraad en gunningswijze opdracht ontwerp nieuw zonaal kantoor.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

5 Operationele vakwerkgroep - Voorstel tot raamcontract om bijstand van een stabiliteitsingenieur te borgen

 

Goedkeuring opmaak raamovereenkomst aanstellen stabiliteitsingenieur.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

6 Algemeen - Kwartaalrapportage kwartaal 3 - 2023

 

Kwartaalrapport Q3 van 2023.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

7 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - besloten zitting

 

De zoneraad keurt de notulen van de besloten zitting van de zoneraad van 10 november 2023 goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

8 Opbouw van de organisatie - Delegatie van zoneraad naar zonecollege opt-out operationeel personeel

 

Goedkeuring delegatie van zoneraad naar zonecollege opt-out.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

9 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 1 vacature vrijwillig hulpverlener ambulancier via overgang post Wuustwezel

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van één vacature vrijwillig hulpverlener ambulancier via overgang en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

10 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig hulpverlener ambulancier via overgang post Wuustwezel

 

De zoneraad keurt de aanstelling van één vrijwillig hulpverlener ambulancier via overgang goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

11 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 4 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Ranst

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van vier vacatures vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

12 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Ranst

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Ranst goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

13 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 4 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Westmalle

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van vier vacatures vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

14 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Westmalle

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Westmalle goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

15 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Westmalle

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Westmalle goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

16 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Westmalle

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Westmalle goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

17 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 4 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Zandhoven

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van twee vacatures vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

18 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Zandhoven

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Zandhoven  goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

19 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Brecht

 

Goedkeuring openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve van één vacature voor een vrijwillig brandweerman van post Brecht.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

20 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Kalmthout

 

Goedkeuring openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve van één vacature voor een vrijwillig brandweerman van post Kalmthout.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

21 Opbouw van de organisatie - Afzien van aanstelling stagiair vrijwillig brandweerman post Wommelgem

 

De zoneraad neemt kennis van het afzien van aanstelling van een stagiair vrijwillig brandweerman post Wommelgem.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

22 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Wommelgem

 

Goedkeuring openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve van één vacature voor een vrijwillig brandweerman van post Wommelgem.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

23 Opbouw van de organisatie - Verlenging stage vrijwillig brandweerman post Zoersel

 

De zoneraad gaat akkoord met de verlenging van de stage van vrijwillig brandweerman van post Zoersel.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

24 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Brasschaat

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Brasschaat.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

25 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig kapitein

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig kapitein.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

26 Opbouw van de organisatie - Verlenging van opschorting van benoeming vrijwillig korporaal post Zandhoven

 

De zoneraad gaat akkoord met de verlenging van opschorting van benoeming van een vrijwillig korporaal van post Zandhoven.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

27 Opbouw van de organisatie - Ontslag van ambtswege vrijwillig brandweerman post Brasschaat

 

Goedkeuring ontslag van ambtswege van een vrijwillig stagiair brandweerman post Brasschaat.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

28 Opbouw van de organisatie - Ontslag van ambtswege vrijwillig brandweerman post Zoersel

 

Goedkeuring ontslag van ambtswege van een vrijwillig brandweerman post Zoersel.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

29 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag vrijwillig korporaal post Zandhoven

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een vrijwillig korporaal post Zandhoven.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

30 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag vrijwillig luitenant-korpsarts post Edegem

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een vrijwillig luitenant-korpsarts post Edegem.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

31 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig brandweerman post Essen

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig brandweerman post Essen.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

32 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig korporaal post Edegem

 

Goedkeuring van het eervol ontslag van een vrijwillig korporaal post Edegem.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

33 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig sergeant post Brecht

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig sergeant post Brecht.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

34 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag pensioen vrijwillig kapitein post Borsbeek

 

Goedkeuring van het eervol ontslag van een vrijwillig kapitein van de post Borsbeek.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.