NOTULEN - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 29 maart 2024

 

Digitaal

Aanwezig:

Koen Metsu (voorzitter, burgemeester Edegem)

Gaston Van Tichelt (ondervoorzitter, burgemeester Essen)

Dirk Bauwens (burgemeester Schilde), Koen T'Sijen (burgemeester Boechout), Philip Cools (burgemeester Brasschaat), Sven Deckers (burgemeester Brecht), Bart Van Couwenberghe (burgemeester Hove), Lukas Jacobs (burgemeester Kalmthout), Bart Seldeslachts (burgemeester Kontich), Rudy Verhoeven (burgemeester Lint), Sanne Van Looy (burgemeester Malle), Erik Broeckx (burgemeester Mortsel), Johan De Ryck (burgemeester Ranst), Maarten De Veuster (burgemeester Schoten), Rik Frans (burgemeester Stabroek), Luc Van Hove (burgemeester Zandhoven), Dis Van Berckelaer (burgemeester Borsbeek)

Katrien De Maeyer (zonecommandant)

Saskia Ribbens (zonesecretaris)

 

Verontschuldigd:

Liesbeth Verstreken (burgemeester Zoersel)

 

Afwezig:

Frank Gys (burgemeester Wommelgem), Dieter Wouters (burgemeester Wuustwezel), Dirk Van Mechelen (burgemeester Kapellen)

 

Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

 

Beschrijving

 

Juridische gronden

  • Artikel 49, laatste lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

 

Bijlagen

  • 20240329 SECR Bijlage 1 ZR_20240223_Notulen_DEF

 

Besluit

 

Artikel 1

De zoneraad keurt de notulen van de openbare zitting van de zoneraad van 23 februari 2024 goed zonder opmerkingen.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.