BESLUITENLIJST - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 29 maart 2024

 

Digitaal

Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

 

De zoneraad keurt de notulen van de openbare zitting van de zoneraad van 23 februari 2024 goed.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

2 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - besloten zitting

 

De zoneraad keurt de notulen van de besloten zitting van de zoneraad van 23 februari 2024 goed.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

3 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten aanwerving diensthoofd personeelsdienst

 

Kennisname van de resultaten per kandidaat in de aanwervingsprocedure voor één diensthoofd personeelsdienst.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

4 Opbouw van de organisatie - Aanstelling diensthoofd personeelsdienst via aanwerving

 

Aanstelling diensthoofd personeelsdienst na selectieprocedure via aanwerving.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

5 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 5 vacatures via aanwerving beroepsbrandweerman

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van vijf vacatures beroepsbrandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

6 Opbouw van de organisatie - Aanstelling beroepsbrandweerman via aanwerving

 

De zoneraad keurt de aanstelling goed voor vijf vacatures beroepsbrandweerman via aanwerving.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

7 Opbouw van de organisatie - Opname en vastlegging aanwervingsreserve beroepsbrandweerman

 

De zoneraad keurt de opname en vastlegging van de aanwervingsreserve beroepsbrandweerman goed vanaf 29 maart 2024.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

8 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Brasschaat

 

Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve van één vacature voor vrijwillig brandweerman van post Brasschaat.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

9 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Edegem

 

Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve van twee vacatures voor vrijwillig brandweerman van post Edegem.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

10 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vanuit de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Brecht

 

Aanstelling vanuit de aanwervingsreserve van één vacature voor vrijwillig brandweerman van post Brecht.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

11 Opbouw van de organisatie - Tweede verlenging stage vrijwillig brandweerman post Kalmthout

 

De zoneraad gaat akkoord met de tweede verlenging van de stage van een vrijwillig brandweerman van post Kalmthout.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

12 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Kapellen

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Kapellen.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

13 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Westmalle

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Westmalle.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

14 Opbouw van de organisatie - Bevestiging na stage beroepssergeant

 

De zoneraad gaat akkoord met de bevestiging na stage voor een beroepssergeant.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

15 Opbouw van de organisatie - Bevestiging na stage beroepssergeant

 

De zoneraad gaat akkoord met de bevestiging na stage voor een beroepssergeant.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

16 Opbouw van de organisatie - Verlenging stage bevordering vrijwillig sergeant post Brasschaat

 

De zoneraad gaat akkoord met de verlenging van de stage van een vrijwillig sergeant van post Brasschaat.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

17 Opbouw van de organisatie - Verlenging stage bevordering vrijwillig sergeant post Zandhoven

 

De zoneraad gaat akkoord met de verlenging van de stage van een vrijwillig sergeant van post Zandhoven.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

18 Opbouw van de organisatie - Bevestiging na stage vrijwillig sergeant post Brasschaat

 

De zoneraad gaat akkoord met de bevestiging na stage voor een vrijwillig sergeant van post Brasschaat.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

19 Opbouw van de organisatie - Bevestiging na stage vrijwillig sergeant post Kalmthout

 

De zoneraad gaat akkoord met de bevestiging na stage voor een vrijwillig sergeant van post Kalmthout.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

20 Opbouw van de organisatie - Bevestiging na stage vrijwillig sergeant post Kalmthout

 

De zoneraad gaat akkoord met de bevestiging na stage voor een vrijwillig sergeant van post Kalmthout.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

21 Opbouw van de organisatie - Bevestiging na stage vrijwillig sergeant post Lint

 

De zoneraad gaat akkoord met de bevestiging na stage voor een vrijwillig sergeant van post Lint.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

22 Opbouw van de organisatie - Bevestiging na stage vrijwillig sergeant post Schoten

 

De zoneraad gaat akkoord met de bevestiging na stage voor een vrijwillig sergeant van post Schoten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

23 Opbouw van de organisatie - Bevestiging na stage vrijwillig sergeant post Wommelgem

 

De zoneraad gaat akkoord met de bevestiging na stage voor een vrijwillig sergeant van post Wommelgem.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

24 Opbouw van de organisatie - Terugzetting in graad vrijwillig sergeant post Oostmalle

 

Vrijwillige terugzetting in graad van een vrijwillig sergeant post Oostmalle.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

25 Opbouw van de organisatie - Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig brandweerman post Lint

 

De zoneraad verleent goedkeuring voor de verlenging van een dienstnemingscontract voor een vrijwillig brandweerman post Lint.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

26 Opbouw van de organisatie - Vervroegde beëindiging opschorting van benoeming vrijwillig brandweerman post Ranst

 

Vroegtijdige terugkeer van opschorting van benoeming van een vrijwillig brandweerman van post Ranst.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

27 Opbouw van de organisatie - Opschorting van benoeming vrijwillig brandweerman post Ranst

 

De zoneraad gaat akkoord met de opschorting van benoeming van een vrijwillig brandweerman van post Ranst.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

28 Opbouw van de organisatie - Opschorting van benoeming vrijwillig brandweerman post Schilde

 

De zoneraad gaat akkoord met de opschorting van benoeming van een vrijwillig brandweerman van post Schilde.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 maart 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

29 Opbouw van de organisatie - Opschorting van benoeming vrijwillig brandweerman post Schoten

 

De zoneraad gaat akkoord met de opschorting van benoeming van een vrijwillig brandweerman van post Schoten.

Publicatiedatum: 29/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.