AGENDA - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 26 april 2024

 

Fysiek

Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Vaststelling jaarrekening 2023

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Ontwerp nieuw zonaal kantoor - project #RANDBouwt2027 - Goedkeuring bestek en raming

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Notulen van de vorige vergadering - besloten zitting

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Wedertewerkstelling lichtere dienst beroepsbrandweerman

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Opname en vastlegging aanwervingsreserve beroepsbrandweerman

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve beroepsbrandweerman

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve beroepskorporaal

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Verlenging professionaliseringsreserve beroepssergeant

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve vrijwillig korporaal post Wommelgem

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Bevestiging na stage vrijwillig sergeant post Lint

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Opschorting van benoeming vrijwillig sergeant post Brasschaat

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig brandweerman post Schoten

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig sergeant post Kapellen

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig sergeant post Wommelgem

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

Eervol ontslag vrijwillig korporaal post Brecht

Publicatiedatum: 16/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

TER INFO - mededeling notulen vergadering zonecollege

Publicatiedatum: 16/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.