BESLUITENLIJST - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 26 april 2024

 

Fysiek

Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

 

De zoneraad keurt de notulen van de openbare zitting van de zoneraad van 29 maart 2024 goed.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

2 Financiën - Vaststelling jaarrekening 2023

 

Vaststelling jaarrekening 2023.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

3 Overheidsopdrachten - Ontwerp nieuw zonaal kantoor - project #RANDBouwt2027 - Goedkeuring bestek en raming

 

Goedkeuring bestek en raming ontwerpopdracht zonaal kantoor.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

4 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - besloten zitting

 

De zoneraad keurt de notulen van de besloten zitting van de zoneraad van 29 maart 2024 goed.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

5 Opbouw van de organisatie - Wedertewerkstelling lichtere dienst beroepsbrandweerman

 

Goedkeuring van de wedertewerkstelling in lichtere dienst van een beroepsbrandweerman.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

6 Opbouw van de organisatie - Opname en vastlegging aanwervingsreserve beroepsbrandweerman

 

Opname en vastlegging van de aanwervingsreserve beroepsbrandweerman via aanwerving.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

7 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve beroepsbrandweerman

 

Goedkeuring openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve van één vacature voor beroepsbrandweerman Brandweer Zone Rand.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

8 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve beroepskorporaal

 

Goedkeuring openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve van één vacature voor een beroepskorporaal.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

9 Opbouw van de organisatie - Verlenging professionaliseringsreserve beroepssergeant

 

De zoneraad bevestigd de verlenging van de professionaliseringsreserve beroepsonderofficier sergeant met twee jaar.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

10 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve vrijwillig korporaal post Wommelgem

 

Goedkeuring openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve van één vacature voor een vrijwillig korporaal van post Wommelgem.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

11 Opbouw van de organisatie - Bevestiging na stage vrijwillig sergeant post Lint

 

De zoneraad gaat akkoord met de bevestiging na stage voor een vrijwillig sergeant van post Lint.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

12 Opbouw van de organisatie - Opschorting van benoeming vrijwillig sergeant post Brasschaat

 

De zoneraad gaat akkoord met de opschorting van benoeming van een vrijwillig sergeant van post Brasschaat.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

13 Opbouw van de organisatie - Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig brandweerman post Schoten

 

De zoneraad verleent goedkeuring voor de verlenging van een dienstnemingscontract voor een vrijwillig brandweerman post Schoten.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

14 Opbouw van de organisatie - Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig sergeant post Kapellen

 

De zoneraad verleent goedkeuring voor de verlenging van een dienstnemingscontract voor een vrijwillig brandweerman post Kapellen.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

15 Opbouw van de organisatie - Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig sergeant post Wommelgem

 

De zoneraad verleent goedkeuring voor de verlenging van een dienstnemingscontract voor een vrijwillig sergeant post Wommelgem.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

16 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig korporaal post Brecht

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig korporaal post Brecht.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.