BESLUITENLIJST - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 10 november 2023

 

 

Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

1 Secretariaat - Vervanging voorzitter en ondervoorzitter

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

2 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

 

De zoneraad keurt de notulen van de openbare zitting van de zoneraad van 29 september 2023 goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

3 Secretariaat - Vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordigers van de brandweerzone over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv

 

Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

4 Financiën - Begrotingswijziging 2023 - correctie

 

De zoneraad keurt de gecorrigeerde versie van de Begrotingswijziging 2023 goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

5 Financiën - Begroting 2024 - meningvormend

 

Voorstel Begroting 2024.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

6 Financiën - Goedkeuring Jaarrekening 2022

 

Kennisname goedkeuring  jaarrekening 2022 door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale diensten van de Gouverneur.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

7 Patrimonium - Gebruiksvergoeding kazerne Ranst - aanpassing na huurovereenkomst containers

 

Herberekening van de gebruiksvergoeding voor de kazerne van Ranst.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

8 Overheidsopdrachten - Licentieaanvraag dagelijks muziekgebruik op diverse locaties

 

Goedkeuring licenties muziek op de werkvloer.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

9 Algemeen - PFAS - Stand van zaken beschrijvende bodemonderzoeken

 

Stand van zaken beschrijvende bodemonderzoeken nav PFAS verontreiniging.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

10 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - besloten zitting

 

De zoneraad keurt de notulen van de besloten zitting van de zoneraad van 29 september 2023 goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

11 Overheidsopdrachten - Dispatch software - Goedkeuring selectieleidraad en bestek, procedure/OGO, pilootbestuur en machtiging - correctie besluit

 

Correctie ramingsbedrag in het dossier 'raamovereenkomst voor de aankoop van bovenzonale dispatching met ondersteuning en onderhoudscontract'.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

12 Overheidsopdrachten - Dispatch software - wijziging bestek - bekrachtiging

 

Goedkeuring wijziging bestek bovenzonale dispatch software.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

13 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten zonder kandidaturen 2 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Essen

 

De zoneraad sluit de selectieprocedure van twee vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Essen af zonder geldige kandidaturen.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

14 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten zonder kandidaten 2 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Kontich

 

De zoneraad sluit de selectieprocedure van twee vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Kontich af zonder geldige kandidaturen.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

15 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten zonder kandidaturen 4 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Lint

 

De zoneraad sluit de selectieprocedure van vier vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Lint af zonder geldige kandidaturen.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

16 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 4 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Borsbeek

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van vier vacatures vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

17 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Borsbeek

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Borsbeek goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

18 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 3 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Brasschaat

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van drie vacatures vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

19 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Brasschaat

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Brasschaat goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

20 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Brasschaat

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Brasschaat goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

21 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Brasschaat

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Brasschaat goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

22 Opbouw van de organisatie - Opname en vastlegging aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Brasschaat

 

De zoneraad keurt de opname en vastlegging van de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman voor post Brasschaat goed vanaf 10 november 2023.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

23 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 1 vacature via aanwerving vrijwillig brandweerman post Brecht

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van één vacature vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

24 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Brecht

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Brecht goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

25 Opbouw van de organisatie - Opname en vastlegging aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Brecht

 

De zoneraad keurt de opname en vastlegging van de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman voor post Brecht goed vanaf 10 november 2023.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

26 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 1 vacature via aanwerving vrijwillig brandweerman post Edegem

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van één vacature vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

27 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Edegem

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Edegem goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

28 Opbouw van de organisatie - Opname en vastlegging aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Edegem

 

De zoneraad keurt de opname en vastlegging van de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman voor post Edegem goed vanaf 10 november 2023.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

29 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 1 vacature via aanwerving vrijwillig brandweerman post Kalmthout

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van één vacature vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

30 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Kalmthout

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Kalmthout goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

31 Opbouw van de organisatie - Opname en vastlegging aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Kalmthout

 

De zoneraad keurt de opname en vastlegging van de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman voor post Kalmthout goed vanaf 10 november 2023.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

32 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 2 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Kapellen

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van twee vacatures vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

33 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Kapellen

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Kapellen goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

34 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 3 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Oostmalle

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van drie vacatures vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

35 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Oostmalle

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Oostmalle goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

36 Opbouw van de organisatie - Ter Tafel Kennisname resultaten 2 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Schilde

 

De zoneraad neemt ter tafel kennis van de resultaten van de selectieprocedure van twee vacatures vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

37 Opbouw van de organisatie - Ter tafel aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Schilde

 

De zoneraad keurt ter tafel de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Schilde goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

38 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 4 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Schoten

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van vier vacatures vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

39 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Schoten

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Schoten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

40 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Schoten

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Schoten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

41 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Schoten

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Schoten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

42 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 4 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Sint-Antonius

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van vier vacatures vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

43 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Sint-Antonius

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Sint-Antonius goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

44 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Sint-Antonius

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Sint-Antonius goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

45 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 4 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Sint-Job

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van vier vacatures vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

46 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Sint-Job

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Sint-Job goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

47 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten aanleg aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Wommelgem

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure voor aanleg van een aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman voor post Wommelgem en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

48 Opbouw van de organisatie - Opname en vastlegging aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Wommelgem

 

De zoneraad keurt de opname en vastlegging van de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman voor post Wommelgem goed vanaf 10 november 2023.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

49 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 1 vacature via aanwerving vrijwillig brandweerman post Wuustwezel

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van één vacature vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

50 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Wuustwezel

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Wuustwezel goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

51 Opbouw van de organisatie - Kennisname resultaten 4 vacatures via aanwerving vrijwillig brandweerman post Zoersel

 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van vier vacatures vrijwillig brandweerman via aanwerving en keurt de rangschikking van de geslaagde kandidaten goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

52 Opbouw van de organisatie - Aanstelling vrijwillig brandweerman via aanwerving post Zoersel

 

De zoneraad keurt de aanstelling van een vrijwillig brandweerman via aanwerving voor de post Zoersel goed.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

53 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage beroepskapitein via aanwerving

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een beroepskapitein.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

54 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Brasschaat

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Brasschaat.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

55 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Essen

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Edegem.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

56 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Wommelgem

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Wommelgem.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

57 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig sergeant post Zandhoven

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig sergeant van post Zandhoven.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

58 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig adjudant post Kapellen

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig sergeant van post Kapellen.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

59 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig kapitein

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig kapitein.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

60 Opbouw van de organisatie - Vervroegde beëindiging opschorting van benoeming stagiair vrijwillig brandweerman post Borsbeek

 

Vroegtijdige terugkeer van opschorting van benoeming van een stagiair vrijwillig brandweerman van post Borsbeek.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

61 Opbouw van de organisatie - Opschorting van benoeming stagiair vrijwillig brandweerman post Kapellen

 

De zoneraad gaat akkoord met de opschorting van benoeming van een vrijwillig stagiair brandweerman van post Kapellen.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

62 Opbouw van de organisatie - Opschorting van benoeming stagiair vrijwillig brandweerman post Sint-Job

 

De zoneraad gaat akkoord met de opschorting van benoeming van een vrijwillig stagiair brandweerman van post Sint-Job.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

63 Opbouw van de organisatie - Opschorting van benoeming vrijwillig brandweerman post Kontich

 

De zoneraad gaat akkoord met de opschorting van benoeming van een vrijwillig brandweerman van post Kontich.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

64 Opbouw van de organisatie - Opschorting van benoeming vrijwillig brandweerman post Schoten

 

De zoneraad gaat akkoord met de opschorting van benoeming van een vrijwillig brandweerman van post Schoten.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

65 Opbouw van de organisatie - Opschorting van benoeming vrijwillig sergeant post Sint-Job

 

De zoneraad gaat akkoord met de opschorting van benoeming van een vrijwillig sergeant post Sint-Job.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

66 Opbouw van de organisatie - Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig kapitein post Borsbeek

 

Aanvraag voor een verlenging van dienstnemingscontract vrijwillig kapitein post Borsbeek.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

67 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag stagiair vrijwillig brandweerman post Kalmthout

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een vrijwillig stagiair brandweerman post Kalmthout.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

68 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag stagiair vrijwillig brandweerman post Zoersel

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een stagiair vrijwillig brandweerman post Zoersel.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

69 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag vrijwillig brandweerman post Borsbeek

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een vrijwillig Brandweerman post Borsbeek.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

70 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag vrijwillig korporaal post Kapellen

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een vrijwillig korporaal post Kapellen.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

71 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig brandweerman post Westmalle

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig brandweerman post Westmalle.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

72 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig luitenant post Schilde

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig luitenant post Schilde.

Publicatiedatum: 14/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 10 november 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

73 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig kapitein post Brecht

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig kapitein post Brecht.

Publicatiedatum: 14/11/2023