BESLUITENLIJST - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 22 december 2023

 

Digitaal

Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

1 Secretariaat - Behandeling van hoogdringende agendapunten - Hoogdringend punt aangebracht door HR - opbouw van de organisatie

 

Toelating tot het behandelen van twee hoogdringende agendapunten.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

2 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

 

De zoneraad keurt de notulen van de openbare zitting van de zoneraad van 24 november 2023 goed.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

3 Financiën - Aanpassing retributiereglement n.a.v. aangepaste wetgeving inzake de minnelijke invordering

 

Aanpassen retributiereglement.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

4 Financiën - Goedkeuring Begrotingswijziging 2023

 

Kennisname goedkeuring begrotingswijziging 2023 door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale diensten van de Gouverneur.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

5 Overheidsopdrachten - Ontwerp nieuw zonaal kantoor - project #RANDBouwt2027 - Goedkeuring selectieleidraad en gunningswijze

 

Goedkeuring selectieleidraad en gunningswijze opdracht ontwerp nieuw zonaal kantoor.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

6 Algemeen - Kaderovereenkomst Operationele brandweersamenwerking in de provincie Antwerpen

 

Goedkeuring kaderovereenkomst Operationele brandweersamenwerking in de provincie Antwerpen.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

7 Algemeen - Aanpassing bedrag maaltijdcheques

 

De zoneraad geeft zijn akkoord voor de verhoging van het bedrag van maaltijdcheques van 7 euro naar 8 euro.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

8 Opbouw van de organisatie - Openverklaring van 5 vacatures beroepsbrandweerman met aanleg van reserve via aanwerving

 

Goedkeuring voor openverklaring van vijf vacatures beroepsbrandweerman via aanwerving.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

OPENBARE ZITTING

 

9 Opbouw van de organisatie - Opvolging referentieperiode voortgezette opleiding

 

Toelichting procedure einde referentieperiode voorgezette opleiding en goedkeuring van de zonale richtlijnen voor het toekennen van overmacht, overmacht onder voorbehoud en ontslag van ambtswege.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

10 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - besloten zitting

 

De zoneraad keurt de notulen van de besloten zitting van de zoneraad van 24 november 2023 goed.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

11 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

12 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

13 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

14 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

15 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

16 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

17 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

18 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

19 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

20 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

21 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

22 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

23 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

24 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

 

Toekenning van overmacht in het kader van de referentieperiode voortgezette opleiding aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

25 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

 

Toekenning van overmacht onder voorbehoud aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

26 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

 

Toekenning van overmacht onder voorbehoud aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

27 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

 

Toekenning van overmacht onder voorbehoud aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

28 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

 

Toekenning van overmacht onder voorbehoud aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

29 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

 

Toekenning van overmacht onder voorbehoud aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

30 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

 

Toekenning van overmacht onder voorbehoud aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

31 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

 

Toekenning van overmacht onder voorbehoud aan een vrijwillig personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

32 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

 

De zoneraad neemt een beslissing over het al dan niet ambtshalve ontslag van het personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

33 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

 

De zoneraad neemt een beslissing over het al dan niet ambtshalve ontslag van het personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

34 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

 

De zoneraad neemt een beslissing over het al dan niet ambtshalve ontslag van het personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

35 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

 

De zoneraad neemt een beslissing over het al dan niet ambtshalve ontslag van het personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

36 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

 

De zoneraad neemt een beslissing over het al dan niet ambtshalve ontslag van het personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

37 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

 

De zoneraad neemt een beslissing over het al dan niet ambtshalve ontslag van het personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

38 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

 

De zoneraad neemt een beslissing over het al dan niet ambtshalve ontslag van het personeelslid.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

39 Opbouw van de organisatie - Toewijzing hogere functie en waarnemingstoelage personeelsdienst

 

Toewijzing hogere functie en waarnemingstoelage aan de administratief medewerker personeelsdienst voor de functie deskundige personeelsdienst.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

40 Opbouw van de organisatie - Afzien van aanstelling stagiair vrijwillig brandweerman post Brasschaat

 

De zoneraad neemt kennis van het afzien van aanstelling van een stagiair vrijwillig brandweerman post Brasschaat.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

41 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Brasschaat

 

Goedkeuring openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve van drie vacatures voor een vrijwillig brandweerman van post Brasschaat.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

42 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Brecht

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Brecht.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

43 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Kapellen

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Kapellen.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

44 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Kapellen

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Kapellen.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

45 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Oostmalle

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Oostmalle.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

46 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Ranst

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Ranst.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

47 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Wuustwezel

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Wuustwezel.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

48 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Zandhoven

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Zandhoven.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

49 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Zandhoven

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Zandhoven.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

50 Opbouw van de organisatie - Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig brandweerman post Edegem

 

De zoneraad verleent goedkeuring voor de verlenging van het dienstnemingscontract van een vrijwillig brandweerman post Edegem.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

51 Opbouw van de organisatie - Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig brandweerman post Wuustwezel

 

De zoneraad verleent goedkeuring voor de verlenging van het dienstnemingscontract van een vrijwillig brandweerman post Wuustwezel.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

52 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag na einde opschorting van benoeming vrijwillig korporaal post Brasschaat

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag na einde van opschorting benoeming van een vrijwillig korporaal post Brasschaat.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

53 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag stagiair vrijwillig brandweerman post Brecht

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een stagiair vrijwillig brandweerman post Brecht.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

54 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag stagiair vrijwillig brandweerman post Ranst

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een stagiair vrijwillig brandweerman post Ranst.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

55 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig brandweerman post Essen

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig brandweerman post Essen.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

56 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig brandweerman post Schoten

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig brandweerman post Schoten.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

57 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig brandweerman post Zandhoven

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig brandweerman post Zandhoven.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

58 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig korporaal post Edegem

 

Goedkeuring van het eervol ontslag van een vrijwillig korporaal post Edegem.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

59 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig sergeant post Essen

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig sergeant post Essen.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

60 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig sergeant post Ranst

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig sergeant post Ranst.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

61 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig kapitein post Edegem

 

Goedkeuring van het eervol ontslag van een vrijwillig kapitein post Edegem.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

62 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag pensionering vrijwillig sergeant-majoor post Oostmalle

 

Goedkeuring van het eervol ontslag van een vrijwillig sergeant-majoor post Oostmalle.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

BESLOTEN ZITTING

 

63 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag pensionering vrijwillig luitenant korpsarts post Kalmthout

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig luitenant korpsarts post Kalmthout.

Publicatiedatum: 15/01/2024