AGENDA - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 22 december 2023

 

Digitaal

Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Behandeling van hoogdringende agendapunten

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Aanpassing retributiereglement n.a.v. aangepaste wetgeving inzake de minnelijke invordering

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Goedkeuring Begrotingswijziging 2023

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Ontwerp nieuw zonaal kantoor - project #RANDBouwt2027 - Goedkeuring selectieleidraad en gunningswijze

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Kaderovereenkomst Operationele brandweersamenwerking in de provincie Antwerpen

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Aanpassing bedrag maaltijdcheques

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Openverklaring van 5 vacatures beroepsbrandweerman met aanleg van reserve via aanwerving

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Opvolging referentieperiode voortgezette opleiding

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Notulen van de vorige vergadering - besloten zitting

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - toekenning overmacht onder voorbehoud of ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Toewijzing hogere functie en waarnemingstoelage personeelsdienst

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Afzien van aanstelling stagiair vrijwillig brandweerman post Brasschaat

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Openverklaring en invulling vanuit de aanwervingsreserve vrijwillig brandweerman post Brasschaat

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Brecht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Kapellen

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Kapellen

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Oostmalle

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Ranst

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Wuustwezel

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Zandhoven

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Zandhoven

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig brandweerman post Edegem

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig brandweerman post Wuustwezel

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Vrijwillig ontslag na einde opschorting van benoeming vrijwillig korporaal post Brasschaat

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Vrijwillig ontslag stagiair vrijwillig brandweerman post Brecht

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Vrijwillig ontslag stagiair vrijwillig brandweerman post Ranst

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Eervol ontslag vrijwillig brandweerman post Essen

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Eervol ontslag vrijwillig brandweerman post Schoten

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Eervol ontslag vrijwillig brandweerman post Zandhoven

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Eervol ontslag vrijwillig korporaal post Edegem

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Eervol ontslag vrijwillig sergeant post Essen

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Eervol ontslag vrijwillig sergeant post Ranst

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Eervol ontslag vrijwillig kapitein post Edegem

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Eervol ontslag pensionering vrijwillig sergeant-majoor post Oostmalle

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

Eervol ontslag pensionering vrijwillig luitenant korpsarts post Kalmthout

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

TER INFO - mededeling notulen vergadering zonecollege

Publicatiedatum: 12/12/2023