BESLUITENLIJST - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 26 januari 2024

 

Fysiek

Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

 

De zoneraad keurt de notulen van de openbare zitting van de zoneraad van 22 december 2023 goed.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

2 Algemeen - Kennisname fusie Borsbeek en stad Antwerpen

 

Kennisname fusie Borsbeek en stad Antwerpen.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

3 Overheidsopdrachten - Toetreding raamovereenkomst "oplossingen voor (het beheer van) een printerpark" van CREAT aankoopcentrale

 

Goedkeuring intekenen op het raamcontract "Oplossingen voor (het beheer van) een printerpark" van aankoopcentrale CREAT.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

4 Algemeen - Nationaal bureau van de vrijwilligers - aanduiding van de vertegenwoordiger van het zonaal bureau van de vrijwilligers

 

Goedkeuring afvaardiging in nationaal bureau van de vrijwilligers.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

5 Algemeen - Bovenzonale operationele dispatch werking

 

Bovenzonale dispatch - gezamenlijke organisatie van de operationele dispatch werking

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

OPENBARE ZITTING

 

6 Algemeen - Goedkeuring Actieplan Brandpreventie

 

Goedkeuring actieplan brandpreventie.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Punt bijlagen/links 20240126 RISC Bijlage 1 2024_01 Actieplan brandpreventie 2024.docx.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

8 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering - besloten zitting

 

De zoneraad keurt de notulen van de besloten zitting van de zoneraad van 22 december 2023 goed.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

9 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

 

De zoneraad neemt een beslissing over het al dan niet ambtshalve ontslag van het personeelslid.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

10 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

 

De zoneraad neemt een beslissing over het al dan niet ambtshalve ontslag van het personeelslid.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

11 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

 

De zoneraad neemt een beslissing over het al dan niet ambtshalve ontslag van het personeelslid.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

12 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

 

De zoneraad neemt een beslissing over het al dan niet ambtshalve ontslag van het personeelslid.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

13 Opbouw van de organisatie - Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

 

De zoneraad neemt een beslissing over het al dan niet ambtshalve ontslag van het personeelslid.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

14 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag vrijwillig brandweerman post Schoten

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een vrijwillig brandweerman post Schoten.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

15 Opbouw van de organisatie - Ontslag van ambtswege vrijwillig brandweerman post Schoten

 

Goedkeuring ontslag van ambtswege van een vrijwillig brandweerman post Schoten.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

16 Opbouw van de organisatie - Stage door leerling Marketing- en communicatiesupport

 

Kennisgeving aan en goedkeuring van de zoneraad voor de onbetaalde schoolstage.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

17 Opbouw van de organisatie - Tijdelijke verhoging prestatiebreuk administratief medewerker

 

Tijdelijke verhoging prestatiebreuk administratief medewerker regio.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

18 Opbouw van de organisatie - Wedertewerkstelling lichtere dienst beroepsbrandweerman

 

Goedkeuring van de wedertewerkstelling in lichtere dienst van een beroepsbrandweerman.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

19 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve vrijwillig korporaal post Edegem

 

Goedkeuring openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve van één vacature voor een vrijwillig korporaal van post Edegem.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

20 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve vrijwillig korporaal post Edegem

 

Goedkeuring openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve van één vacature voor een vrijwillig korporaal van post Edegem.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

21 Opbouw van de organisatie - Terugzetting in graad vrijwillig sergeant post Brecht

 

Vrijwillige terugzetting in graad van een vrijwillig sergeant post Brecht.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

22 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve vrijwillig sergeant post Brecht

 

Goedkeuring openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve van één vacature voor een vrijwillige sergeant van post Brecht.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

23 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve vrijwillig korporaal post Brecht

 

Goedkeuring openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve van één vacature voor een vrijwillige korporaal van post Brecht.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

24 Opbouw van de organisatie - Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve vrijwillig sergeant post Essen

 

Goedkeuring openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve van één vacature voor een vrijwillig sergeant van post Essen.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

25 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Borsbeek

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Borsbeek.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

26 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Ranst

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Ranst.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

27 Opbouw van de organisatie - Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Sint-Antonius

 

De zoneraad gaat akkoord met de benoeming na stage voor een vrijwillig brandweerman van post Sint-Antonius.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

28 Opbouw van de organisatie - Verlenging stage vrijwillig brandweerman post Kapellen

 

De zoneraad gaat akkoord met de verlenging van de stage van een vrijwillig brandweerman van post Kapellen.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

29 Opbouw van de organisatie - Opschorting van benoeming stagiair vrijwillig brandweerman post Kontich

 

De zoneraad gaat akkoord met de opschorting van benoeming van een stagiair vrijwillig brandweerman van post Kontich.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

30 Opbouw van de organisatie - Opschorting van benoeming vrijwillig brandweerman post Edegem

 

De zoneraad gaat akkoord met de opschorting van benoeming van een vrijwillig brandweerman van post Edegem.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

31 Opbouw van de organisatie - Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig brandweerman post Kalmthout

 

De zoneraad verleent goedkeuring voor de verlenging van een dienstnemingscontract van een vrijwillig brandweerman post Kalmthout.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

32 Opbouw van de organisatie - Beëindiging overeenkomst in onderling akkoord

 

Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling akkoord.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

33 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag stagiair vrijwillig brandweerman post Brecht

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een stagiair vrijwillig brandweerman post Brecht.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

34 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag stagiair vrijwillig brandweerman post Schilde

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een stagiair vrijwillig brandweerman post Schilde.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

35 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag vrijwillig brandweerman post Lint

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een vrijwillig brandweerman post Lint.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

36 Opbouw van de organisatie - Vrijwillig ontslag vrijwillig brandweerman post Zoersel

 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een vrijwillig brandweerman post Zoersel.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

BESLOTEN ZITTING

 

37 Opbouw van de organisatie - Eervol ontslag vrijwillig sergeant post Brecht

 

Goedkeuring voor het eervol ontslag van een vrijwillig sergeant post Brecht.

Publicatiedatum: 06/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.