AGENDA - ZONERAAD

Zitting van vrijdag 26 januari 2024

 

Fysiek

Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Notulen van de vorige vergadering - openbare zitting

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Kennisname fusie Borsbeek en stad Antwerpen

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Toetreding raamovereenkomst "oplossingen voor (het beheer van) een printerpark" van CREAT aankoopcentrale

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Nationaal bureau van de vrijwilligers - aanduiding van de vertegenwoordiger van het zonaal bureau van de vrijwilligers

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Bovenzonale operationele dispatch werking

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Goedkeuring Actieplan Brandpreventie

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Zoneraad 24 november 2023 - gevraagde documenten

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Notulen van de vorige vergadering - besloten zitting

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Einde referentieperiode voortgezette opleiding - ontslag van ambtswege

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Ontslag van ambtswege vrijwillig brandweerman post Schoten

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Stage door leerling Marketing- en communicatiesupport

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Tijdelijke verhoging prestatiebreuk administratief medewerker

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Wedertewerkstelling lichtere dienst beroepsbrandweerman

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve vrijwillig korporaal post Edegem

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve vrijwillig korporaal post Edegem

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Terugzetting in graad vrijwillig sergeant post Brecht

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve vrijwillig sergeant post Brecht

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve vrijwillig korporaal post Brecht

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Openverklaring en invulling vanuit de bevorderingsreserve vrijwillig sergeant post Essen

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Borsbeek

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Ranst

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Benoeming na stage vrijwillig brandweerman post Sint-Antonius

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Verlenging stage vrijwillig brandweerman post Kapellen

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Opschorting van benoeming stagiair vrijwillig brandweerman post Kontich

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Opschorting van benoeming vrijwillig brandweerman post Edegem

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Verlenging dienstnemingscontract vrijwillig brandweerman post Kalmthout

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Beëindiging overeenkomst in onderling akkoord

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Vrijwillig ontslag stagiair vrijwillig brandweerman post Brecht

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Vrijwillig ontslag stagiair vrijwillig brandweerman post Schilde

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Vrijwillig ontslag vrijwillig brandweerman post Lint

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Vrijwillig ontslag vrijwillig brandweerman post Zoersel

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

Eervol ontslag vrijwillig sergeant post Brecht

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

TER INFO - mededeling notulen vergadering zonecollege

Publicatiedatum: 16/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.