BESLUITENLIJST - ZONECOLLEGE

Zitting van vrijdag 26 april 2024

 

Fysiek

Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering

 

Het zonecollege keurt de notulen van de zitting van het zonecollege van 12 april 2024 goed.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

2 Financiën - Bestelbonnen en mandaten

 

Het overzicht van de geregistreerde inkomende facturen en het register van aanwendingen worden voorgelegd en goedgekeurd.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

3 Financiën - Groot dier in nood - betwisting - al dan niet aanvaarding van het bezwaar

 

Behandeling protest uitgaande factuurnummer 22302527.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

4 Financiën - Factuur 12301361 voor ziekenwagenvervoer - al dan niet akkoord minnelijke aanzuiveringsregel

 

Het zonecollege gaat akkoord met het verzoek om het mogelijk openstaand saldo na voornoemde pogingen tot recuperatie kwijt te schelden en in onwaarde te brengen.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

5 Overheidsopdrachten - Ophaling GFT via diftarsysteem IGEAN post Ranst

 

Aansluiting post Ranst op diftar systeem voor ophaling GFT en papier en karton.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

6 IT - Verzoek overname laptop

 

Goedkeuring verzoek overname laptop.

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

7 Rollend materieel - Gewichtsproblematiek multifunctionele autopomp

Publicatiedatum: 29/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 april 2024

 

8 Algemeen - Operationeel materieelplan - aankopen

Publicatiedatum: 29/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.