BESLUITENLIJST - ZONECOLLEGE

Zitting van vrijdag 10 mei 2024

 

Digitaal

Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2024

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering

 

Het zonecollege keurt de notulen van de zitting van het zonecollege van 26 april 2024 goed.

Publicatiedatum: 13/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2024

 

2 Financiën - Bestelbonnen en mandaten

 

Het overzicht van de geregistreerde inkomende facturen en het register van aanwendingen worden voorgelegd en goedgekeurd.

Publicatiedatum: 13/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2024

 

3 Financiën - Facturen 12001269 + 12001497 + 12100353 e.a. voor ziekenwagenvervoer - al dan niet akkoord minnelijke aanzuiveringsregel

 

Het zonecollege gaat akkoord met het verzoek om het mogelijk openstaand saldo na einde duurtijd collectieve schuldenregeling voorjaar 2029 kwijt te schelden en in onwaarde te brengen.

Publicatiedatum: 13/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2024

 

4 Financiën - Betwisting factuur 22304792 - Technische beveiligingswerkzaamheden - al dan niet aanvaarding van het bezwaar

 

Behandeling protest uitgaande factuurnummer 22304792.

Publicatiedatum: 13/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2024

 

5 Overheidsopdrachten - Afname uit raamovereenkomst 'Aankoopcentrale - opmaak OBO, OBBO en BBO in Vlaanderen - herhalingsopdracht perceel 1' van OVAM

 

Goedkeuring afname uit raamovereenkomst van OVAM voor de uitvoering van beschrijvende bodemonderzoeken voor de locaties Brecht, Brasschaat, Edegem, Essen en Kontich.

Publicatiedatum: 13/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2024

 

6 Patrimonium - Huur loods voor opleiding testleiders PPMO in het kader van het project Fysieke Paraatheid

 

Goedkeuring huur loods voor opleiding testleiders PPMO.

Publicatiedatum: 13/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2024

 

7 Algemeen - Kwartaalrapportage kwartaal 1 - 2024

 

Kwartaalrapportage Q1 van 2024.

Publicatiedatum: 13/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2024

 

8 Welzijn op het werk - Verslag inspectiebezoek FOD WASO

 

Verslag inspectiebezoek FOD WASO.

Publicatiedatum: 13/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.