BESLUITENLIJST - ZONECOLLEGE

Zitting van vrijdag 22 december 2023

 

Fysiek

Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering

 

Het zonecollege keurt de notulen van de zitting van het zonecollege van 8 december 2023 goed.

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

2 Financiën - Bestelbonnen en mandaten

 

Het overzicht van de geregistreerde inkomende facturen en het register van aanwendingen worden voorgelegd en goedgekeurd.

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

3 Financiën - Oninbaarverklaring facturen interventie- en preventiedossiers

 

Het zonecollege gaat akkoord met het in onwaarde brengen van de opgegeven facturen.

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

4 Financiën - Oninbaarverklaring facturen ziekenwagenvervoer

 

Het zonecollege gaat akkoord met het in onwaarde brengen van de opgegeven facturen.

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

5 Financiën - Facturen De Voorkempen - al dan niet verderzetten van de invordering

 

Behandeling vraag tot inname standpunt m.b.t. vijf uitgestuurde facturen aan De Voorkempen 22211699 + 22211955 + 22211956 + 22211963 + 22211964.

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

6 Overheidsopdrachten - Reinigen blusschuiminstallatie zware en industriële autopompen

 

Goedkeuring reiniging blusschuiminstallaties industriële autopompen en zware autopomp.

Publicatiedatum: 04/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 december 2023

 

7 Overheidsopdrachten - Afsluiten overeenkomst voor dataverbinding drone

 

Goedkeuring tweede abonnement satellietverbinding 'Starlink'.

Publicatiedatum: 04/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.