BESLUITENLIJST - ZONECOLLEGE

Zitting van vrijdag 23 februari 2024

 

Digitaal

Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2024

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering

 

Het zonecollege keurt de notulen van de zitting van het zonecollege van 9 februari 2024 goed.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2024

 

2 Opbouw van de organisatie - Bevestiging schorsing in het belang van de dienst

 

Beslissing zonecollege schorsing in het belang van de dienst.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2024

 

3 Financiën - Bestelbonnen en mandaten

 

Het overzicht van de geregistreerde inkomende facturen en het register van aanwendingen worden voorgelegd en goedgekeurd.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2024

 

4 Financiën - Vaststelling van de lijst van de naar het dienstjaar 2024 over te dragen kredieten en vastleggingen. (formulier T dienstjaar 2023)

 

Formulier T 2023.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2024

 

5 Financiën - Interne kredietaanpassing ifv de begrotingsrekening 2023

 

Interne kredietaanpassing 2023.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2024

 

6 Financiën - Interventie bomen/takken verzagen of verwijderen - betwisting factuur 22303875

 

Behandeling protest uitgaande factuurnummer 22303875.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2024

 

7 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract branddetectiesysteem post Kontich

 

Goedkeuring onderhoudscontract branddetectie post Kontich.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 23 februari 2024

 

8 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract goederenlift post Oostmalle

 

Goedkeuring onderhoudscontract goederen traplift post Oostmalle.

Publicatiedatum: 23/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.