BESLUITENLIJST - ZONECOLLEGE

Zitting van vrijdag 09 februari 2024

 

Digitaal

Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering

 

Het zonecollege keurt de notulen van de zitting van het zonecollege van 26 januari 2024 goed.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

2 Financiën - Bestelbonnen en mandaten

 

Het overzicht van de geregistreerde inkomende facturen en het register van aanwendingen worden voorgelegd en goedgekeurd.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

3 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract was- en droogmachines interventiekledij

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud was- en droogautomaten binnen Brandweer Zone Rand.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

4 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract afzuiginstallatie post Edegem

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud afzuiginstallatie garage post Edegem.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

5 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract noodstroomgenerator post Edegem

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud noodstroomgenerator post Edegem.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

6 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract rookkoepels post Edegem

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud rookkoepels post Edegem.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

7 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract schuif- en draaideur post Edegem

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud schuif- en draaideur post Edegem.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

8 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract schuifpoorten post Edegem

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud schuifpoorten post Edegem.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

9 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract slagboom parking post Edegem

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud slagboom post Edegem.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

10 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract werkplatform post Edegem

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud werkplatform post Edegem.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

11 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract KWS-afscheider post Edegem

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud KWS-afscheider post Edegem.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

12 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract elektrische stapelaar post Kontich

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud stapelaar post Kontich.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

13 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract sectionaalpoorten post Kontich

 

Goedkeuring onderhoudscontract sectionaalpoorten post Kontich.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

14 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract schuifpoorten post Kontich

 

Goedkeuring onderhoudscontract schuifpoorten post Kontich.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

15 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract KWS-afscheider post Kontich

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud KWS-afscheider post Kontich.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

16 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract sectionaalpoorten post Lint

 

Goedkeuring onderhoudscontract sectionaalpoorten post Lint.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

17 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract compressor industriële perslucht post Wommelgem

 

Akkoord contract voor het onderhoud van de industriële persluchtcompressor van de post Wommelgem.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

18 Algemeen - Dossier arbeidsrechtbank - aanstelling advocaat

 

Stand van zaken over het lopende dossier en bevestiging aanstelling advocaat.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

19 Opbouw van de organisatie - Nominatieve vastlegging selectiecommissie aanwerving diensthoofd personeelsdienst

 

Samenvatting

Het zonecollege gaat akkoord met de nominatieve vastlegging van de selectiecommissie voor één vacature voor diensthoofd personeelsdienst via aanwerving.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 9 februari 2024

 

20 Algemeen - Kwartaalrapportage kwartaal 4 - 2023

 

Kwartaalrapportage Q4 van 2023.

Publicatiedatum: 12/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.