BESLUITENLIJST - ZONECOLLEGE

Zitting van vrijdag 26 januari 2024

 

Fysiek

Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering

 

Het zonecollege keurt de notulen van de zitting van het zonecollege van 12 januari 2024 goed.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

2 Financiën - Bestelbonnen en mandaten

 

Het overzicht van de geregistreerde inkomende facturen en het register van aanwendingen worden voorgelegd en goedgekeurd.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

3 Financiën - Goedkeuring Begroting 2024 door de Gouverneur.

 

Kennisname goedkeuring Begroting 2024 door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Federale diensten van de Gouverneur.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

4 Financiën - Interventie bomen/takken verzagen of verwijderen - betwisting - al dan niet aanvaarding van het bezwaar

 

Behandeling protest uitgaande factuurnummer 22303626.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

5 Financiën - Interventie bomen/takken verzagen of verwijderen - betwisting - al dan niet aanvaarding van het bezwaar

 

Behandeling protest uitgaande factuurnummer 22303875.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

6 Financiën - Advies preventiedienst - betwisting - al dan niet aanvaarding van het bezwaar

 

Behandeling protest uitgaande factuurnummer 32300900.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

7 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract airco post Edegem

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud airco post Edegem.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

8 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract airco post Kontich

 

Goedkeuring afsluiten contract onderhoud airco post Kontich.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

9 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract schuifpoorten post Brasschaat

 

Goedkeuring onderhoudscontract schuifpoorten post Brasschaat.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

10 Overheidsopdrachten - Onderhoud en herstelling multifunctionele autopompen

 

Goedkeuring onderhoud multifunctionele autopompen.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

11 Overheidsopdrachten - Onderhoud en herstelling versnellingsbakken van de multifunctionele autopompen

 

Goedkeuring onderhoud versnellingsbakken.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

12 IT - Verzoek tot overname laptop

 

Overname laptop door personeelslid.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 26 januari 2024

 

13 Opbouw van de organisatie - Detachering expert binnen het nationaal orgaan voor de hulpverleningszones

 

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en hulpverleningszone Brandweer Zone Rand voor het aanstellen van een expert binnen de technische en operationele groep van het nationaal orgaan voor de hulpverleningszones.

Publicatiedatum: 30/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.