BESLUITENLIJST - ZONECOLLEGE

Zitting van vrijdag 08 maart 2024

 

Digitaal

Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2024

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering

 

Het zonecollege keurt de notulen van de zitting van het zonecollege van 23 februari 2024 goed.

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2024

 

2 Financiën - Bestelbonnen en mandaten

 

Het overzicht van de geregistreerde inkomende facturen en het register van aanwendingen worden voorgelegd en goedgekeurd.

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2024

 

3 Overheidsopdrachten - Afsluiten overeenkomst voor dataverbinding commandocontainer - correctie besluit

 

Goedkeuring correctie raming satellietverbinding 'Starlink'.

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2024

 

4 Overheidsopdrachten - Afsluiten overeenkomst voor dataverbinding drone - correctie besluit

 

Goedkeuring correctie raming abonnement satellietverbinding 'Starlink'.

Publicatiedatum: 11/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 8 maart 2024

 

5 Algemeen - Online veiling afgeschreven voertuigen en materieel

 

Het zonecollege gaat akkoord met de planning voor de online veiling via Vavato NV.

Publicatiedatum: 11/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.