BESLUITENLIJST - ZONECOLLEGE

Zitting van vrijdag 12 januari 2024

 

Digitaal

Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2024

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering

 

Het zonecollege keurt de notulen van de zitting van het zonecollege van 22 december 2023 goed.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2024

 

2 Financiën - Bestelbonnen en mandaten

 

Het overzicht van de geregistreerde inkomende facturen en het register van aanwendingen worden voorgelegd en goedgekeurd.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2024

 

3 Financiën - Interne kredietaanpassing - materiële vergissing opmaak Begroting 2024

 

Interne kredietaanpassing 2024_1.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2024

 

4 Overheidsopdrachten - Dispatch software - mededeling gunning

 

Gunning van de opdracht 'raamovereenkomst voor aankoop bovenzonale dispatch software met ondersteuning en onderhoudscontract voor meerdere hulpverleningszones in de provincie Antwerpen'.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2024

 

5 Algemeen - Fusie Borsbeek en stad Antwerpen - stand van zaken

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2024

 

6 Algemeen - Voorbereiding zoneraad 26 januari

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2024

 

7 Algemeen - Arbeidsongevallen afgekeurd

 

Stand van zaken over het lopend dossier i.v.m. niet aanvaarde arbeidsongevallen en bevestiging aanstelling advocaat.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 januari 2024

 

8 Opbouw van de organisatie - Nominatieve vastlegging selectiecommissie aanwerving beroepsbrandweerman

 

Het zonecollege gaat akkoord met de nominatieve vastlegging van de selectiecommissie voor vijf vacatures beroepsbrandweerman met aanleg van reserve via aanwerving.

Publicatiedatum: 15/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.