BESLUITENLIJST - ZONECOLLEGE

Zitting van vrijdag 01 december 2023

 

 

Overzicht punten

Zitting van 1 december 2023

 

1 Overheidsopdrachten - Verlenging Google licenties - Goedkeuring gunning

 

Goedkeuring gunning Google licenties + Freshservice licenties.

Publicatiedatum: 04/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.