BESLUITENLIJST - ZONECOLLEGE

Zitting van vrijdag 08 december 2023

 

Digitaal

Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering

 

Het zonecollege keurt de notulen van de zittingen van het zonecollege van 24 november en 1 december 2023 goed.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

2 Financiën - Bestelbonnen en mandaten

 

Het overzicht van de geregistreerde inkomende facturen en het register van aanwendingen worden voorgelegd en goedgekeurd.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

3 Financiën - Oninbaarverklaring facturen ziekenwagenvervoer

 

Het zonecollege gaat akkoord met het in onwaarde brengen van de opgegeven facturen.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

4 Financiën - Oninbaarverklaring facturen interventie- en preventiedossiers

 

Het zonecollege gaat akkoord met het in onwaarde brengen van de opgegeven facturen.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

5 Financiën - Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen voor het invorderen van niet-fiscale ontvangsten

 

Het zonecollege viseert de voorliggende dwangbevelen en verklaart deze uitvoerbaar door de gerechtsdeurwaarder.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

6 Overheidsopdrachten - Aankoop 'Multifunctionele autopomp 4x2' via raamovereenkomst van Civiele Veiligheid

 

Goedkeuring aankoop 1 multifunctionele autopomp 4x2 op raamovereenkomst MAT46-401-19  'Multifunctionele autopomp' van Civiele Veiligheid.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

7 Overheidsopdrachten - Goedkeuring aankoop lichte materieelwagen via raamovereenkomst

 

Goedkeuring voor de aankoop van een materieelwagen uit het raamcontract 2020/04 van Brandweer Zone Rand.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

8 Overheidsopdrachten - Aankoop ziekenwagen - Goedkeuring gunning

 

Goedkeuring gunning ziekenwagen voor de post Wuustwezel.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

9 Overheidsopdrachten - Onderhoud en herstelling autoladders

 

Goedkeuring onderhoud autoladders Magirus.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

10 Overheidsopdrachten - Aankoop interventiekledij via raamcontract

 

Akkoord voor de aankoop van 41 interventiejassen, 41 interventiebroeken en 41 bretellen bij de firma Sioen.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

11 Overheidsopdrachten - Aankoop sportkledij via raamovereenkomst

 

Goedkeuring afname raamcontract "sportkledij" van aankoopcentrale CREAT.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

12 Patrimonium - Energieprestatiecertificaat voor Brandweerkazernes - Verhuurders dienen over een energieprestatiecertificaat voor niet residentiële gebouwen te beschikken. - Gemeentebesturen vragen naar dit certificaat - eventueel uitvoeren van een groepsaankoop.

 

EPC voor brandweerkazernes.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

13 Algemeen - Diplomatoelage

 

Het zonecollege neemt kennis van de impact van potentiële rechtzetting diplomatoelagen nieuwe brevetten en beslist welke aanpak er gekozen wordt.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

14 Opbouw van de organisatie - Opt-out regeling vaststelling arbeidstijd stagiair beroepskapitein

 

Het zonecollege gaat akkoord met de beëindiging van de opt-out regeling zonder opzegtermijn van een stagiair beroepskapitein.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

15 Opbouw van de organisatie - Opt-out regeling vaststelling arbeidstijd beroepskapitein

 

Het zonecollege gaat akkoord met de vermindering van de opt-out regeling van een beroepskapitein.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 8 december 2023

 

16 Algemeen - Kaderovereenkomst Operationele brandweersamenwerking in de provincie Antwerpen

 

Goedkeuring kaderovereenkomst Operationele brandweersamenwerking in de provincie Antwerpen.

Publicatiedatum: 12/12/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.