BESLUITENLIJST - ZONECOLLEGE

Zitting van vrijdag 24 november 2023

 

Fysiek

Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

1 Secretariaat - Notulen van de vorige vergadering

 

Het zonecollege keurt de notulen van de zitting van het zonecollege van 10 november 2023 goed.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

2 Financiën - Bestelbonnen en mandaten

 

Het overzicht van de geregistreerde inkomende facturen en het register van aanwendingen worden voorgelegd en goedgekeurd.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

3 Financiën - Raamovereenkomst verzekering vloot - goedkeuring gunning

 

Goedkeuring gunning raamovereenkomst verzekering vloot.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

4 Overheidsopdrachten - Goedkeuring aankoop extra server en opslagruimte via raamovereenkomst

 

Goedkeuring voor de aankoop van server en opslagruimte via het raamcontract 2020/05 van Brandweer Zone Rand.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

5 Overheidsopdrachten - Goedkeuring aankoop hardware ifv nieuwe dispatch software via raamovereenkomst

 

Goedkeuring voor de aankoop van hardware ifv het nieuw toe te wijzen oproepsysteem.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

6 Overheidsopdrachten - Aankoop reinigingsautomaten voor ademluchttoestellen en toebehoren

 

Goedkeuring gunning aankoop reinigingsautomaten en toebehoren.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

7 Overheidsopdrachten - Afsluiten onderhoudscontract installatie branddetectie post Oostmalle

 

Goedkeuring onderhoudscontract branddetectiecentrale post Oostmalle.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

8 Overheidsopdrachten - Afsluiten overeenkomst voor dataverbinding commandocontainer

 

Goedkeuring abonnement satellietverbinding 'Starlink'.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 24 november 2023

 

9 Algemeen - Procedure Raad van State

 

Stand van zaken over de lopende procedure bij Raad van State en bevestiging aanstelling advocaat.

Publicatiedatum: 27/11/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.